از زندگی بهتر حمایت کنید

با فناوری نوآورانه، کیفیت دقیق و خدمات کارآمد برای حمایت از زندگی بهتر

مرکز تماس

1618972783170707

برای برآوردن نیازهای مختلف مشتریان، KOYO گزینه‌های متعددی از تجارت سنتی تعمیر و نگهداری ارائه می‌کند و بازار را با خدمات مشتری رهبری می‌کند.

کارکنان حرفه ای مرکز خدمات مشتریان KOYO در 122 کشور در سراسر جهان به صورت 24 ساعته در خدمت شما هستند.

ما متعهد به ارائه خدمات خط تلفن با کیفیت به همه مشتریانی هستیم که قراردادهای تعمیر و نگهداری را با KOYO امضا می کنند.ما همچنین خدمات با کیفیت و صمیمانه ای را به آسانسورهای غیر KOYO و آسانسورهای KOYO که توسط ما نگهداری نمی شوند ارائه خواهیم داد.ما تکنسین های تعمیر و نگهداری را به موقع برای رسیدگی به مشکلات و پیگیری نتایج برای اطمینان از رضایت مشتری به سایت اعزام خواهیم کرد.